Aanmelden

Verwijzingen kunnen op twee manieren op stand komen: ofwel neemt degene die in behandeling wenst te komen direct contact op (zie onder), ofwel meldt de verwijzer direct aan door middel van het doorsturen van de verwijsbrief (zie hieronder voor de voorwaarden waaraan deze dient te voldoen), bij voorkeur na telefonisch overleg.

Op dit moment kan ik vanwege een aanmeldstop voorlopig geen nieuwe behandeltrajecten starten, zie onder.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden: telefonisch via 06-18270787, per e-mail via info@praktijkhaijma.nl, maar bij voorkeur via het contactformulier op deze website. Van ingewikkelde of bureaucratische intakeprocedures zal geen sprake zijn: ik zal hierna zelf contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen waarin ook besproken zal worden of er behandeling nodig is en hoe deze eruit zal zien. Na het intakegesprek is er geen wachttijd en zal,  bij wederzijdse instemming, de behandeling onmiddellijk kunnen starten.

Wat mee te nemen voor de eerste afspraak?

Voor de eerste afspraak dient u mee te nemen:

  • Uw verzekeringsgegevens
  • Een identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)
  • Een verwijsbrief van de huisarts voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ) waaraan door zorgverzekeraars de volgende eisen worden gesteld:
  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden) liggen voor de datum van het eerste gesprek
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Een specifieke psychische stoornis volgens criteria van de DSM-5 of een vermoeden daarvan
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn dat wordt verwezen naar de specialistische GGZ (SGGZ)

Actuele wachttijden

Op dit moment ben ik genoodzaakt een aannamestop aan te houden, waardoor ik voorlopig geen nieuwe aanmeldingen in behandeling kan nemen.