Hoe ziet de behandeling eruit en voor wie is deze bedoeld?

Als psychiater behandel ik mensen met allerlei soorten psychische stoornissen en problemen. U zult in de meeste gevallen door uw huisarts naar mij worden verwezen om te komen tot goede diagnostiek en behandeling. Voor behandeling van mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben -zoals in het geval van een ernstige crisis, ernstig middelenmisbruik, verwardheid en moeilijk beheersbare agressie- is de praktijk niet toegerust en is verwijzing naar bijvoorbeeld de regionale crisisdienst meer op zijn plaats.

Binnen mijn praktijk behandel ik volwassenen met onder meer de volgende klachten:

 • ADHD
 • Angstklachten
 • (Manisch-) depressieve klachten
 • Dissociatieve stoornissen
 • Emotieregulatieproblemen
 • Hechtingsproblematiek
 • Klachten gerelateerd aan overmatige of langdurige stress
 • Rouwproblematiek
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychosomatische klachten
 • Milde psychotische klachten

In bepaalde gevallen kan een vorm van medicatie nodig zijn om klachten te verlichten. In andere gevallen is behandeling met individuele psychotherapie noodzakelijk, maar ook een combinatie van medicatie en psychotherapie is soms aangewezen. Farmacotherapie zal in het algemeen plaatsvinden conform de geldende behandelrichtlijnen. Psychotherapie in mijn praktijk zal gebaseerd zijn op individuele ‘mentalization-based treatment’ (MBT), met als doel het verbeteren van het mentaliserend vermogen. MBT is ontwikkeld vanuit het psychoanalytische gedachtengoed en de hechtingstheorie van Bowlby. Mentaliseren is het actieve proces waarin iemand zich bewust wordt van het belang van mentale toestanden -zoals gedachten, gevoelens, overtuigingen, bedoelingen etc.- voor het begrijpen van gedrag van zichzelf en van anderen alsook voor de contacten met anderen. Dit gaat om het besef dat jouw eigen geest bepaalt hoe je naar jezelf, naar anderen en de wereld als geheel kijkt en hoe dit je gedrag beïnvloedt. Veelgebruikte omschrijvingen hiervoor zijn ‘holding mind in mind’ en ‘jezelf van buitenaf proberen te zien en de ander van binnenuit’.

Voor meer informatie over MBT en mentaliseren verwijs ik u graag naar de website van MBT Nederland of die van het Anna Freud Centre in Londen.

Uw naasten worden waar mogelijk bij het diagnostiek- en behandelproces betrokken, om de zorg te verbeteren en u te helpen en te ondersteunen in het volhouden van de gewenste veranderingen.

In het algemeen zijn de doelen van behandeling de volgende:

 • Toewerken naar een goede behandelrelatie en centraal stellen van de behandeldoelen
 • Verminderen van psychiatrische symptomen
 • Verbeteren van sociaal en interpersoonlijk functioneren
 • Verminderen van zelfdestructief gedrag
 • Verbeteren van sociaal-maatschappelijk functioneren