Sander Haijma, psychiater

Een behandeling door een psychiater kan nodig zijn wanneer u door psychische klachten beperkt wordt in uw dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op uw werk of op school, binnen uw sociale leven of in de maatschappij. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van medicatie en psychotherapie en zal in overleg met u tot stand komen.

Binnen het behandeltraject zal geprobeerd worden de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en te verhelpen, zodat u zich beter voelt en beter functioneert. Dat traject zal bij de één wat langer duren dan bij de ander en niet bij iedereen zal hetzelfde nodig zijn.

Bekijk het aanbod